Επίλυση παραπόνων

Στη Vivovita d.o.o., θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να επιλύσουμε οποιαδήποτε ασάφεια ή παράπονο το συντομότερο δυνατό, σεβόμενοι τον νόμο (νόμος περί προστασίας των καταναλωτών) και κάνοντας ό,τι μπορούμε για να βρούμε μια ευνοϊκή λύση ή απάντηση στο ερώτημά σας.

Για τυχόν ασάφειες, παράπονα ή ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας στο:

Διεύθυνση της εταιρείας για τις επιστροφές: Vivovita d.o.o.
Email: [email protected]
Αριθμός τηλεφώνου: 2112347237

Σε περίπτωση βλάβης του πακέτου ή του προϊόντος, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως στο email μας [email protected].

ΕΠΙΣΤΡΟΦΈΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Στην περίπτωση συμβάσεων που συνάπτονται ηλεκτρονικά ή εκτός εμπορικού καταστήματος, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ενημερώσει την εταιρεία εντός δεκατεσσάρων ημερών από την υπαναχώρησή του από τη σύμβαση, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του. Θεωρείται ότι ο αγοραστής έχει ειδοποιήσει εγκαίρως την εταιρεία για την επιστροφή, ότι η αποστολή έχει παραδοθεί και ότι τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι άθικτα και σε αμετάβλητη ποσότητα, εκτός εάν τα προϊόντα έχουν καταστραφεί, υποστεί βλάβη, αχρηστευθεί, χαθεί ή η ποσότητά τους έχει μειωθεί χωρίς να ευθύνεται ο αγοραστής.
Εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη (εταιρεία και αγοραστής) έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση για τα αγορασθέντα καλλυντικά που έχει ήδη χρησιμοποιήσει, καθώς τα ανοικτά και χρησιμοποιημένα καλλυντικά προϊόντα, λόγω της φύσης τους, δεν δικαιούνται επιστροφής χρημάτων. Ενημερώνουμε όλους τους πελάτες ότι τα ανοιχτά καλλυντικά προϊόντα που δεν είναι πλέον στην αρχική συσκευασία, έχουν χρησιμοποιηθεί και από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι επιστρώσεις ασφαλείας και προστασίας, δεν αντικαθίστανται και δεν επιστρέφονται (εκτός αν έχει συμφωνηθεί προηγουμένως με την εταιρεία) για λόγους υγιεινής και υγείας.
Εάν ο καταναλωτής υπαναχωρήσει εγκαίρως από τη σύμβαση, η εταιρεία οφείλει να του επιστρέψει το ποσό το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος. Σε περίπτωση που η ακύρωση έγινε πριν από την παράδοση του προϊόντος και ο αγοραστής πλήρωσε το προϊόν προκαταβολικά, η εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα της αγοράς εντός 14 ημερών από την παραλαβή της ακύρωσης της υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Το μόνο κόστος που βαρύνει τον αγοραστή σε σχέση με την υπαναχώρηση από τη σύμβαση είναι το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. Πηγή: Νόμος για την προστασία των καταναλωτών, επίσημο ενοποιημένο κείμενο, ZVPot-UPB2 (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αριθ. 98/2004, 126/2007).

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών και άλλα ένδικα μέσα
Ο πωλητής προσπαθεί στο μέτρο των δυνατοτήτων του να επιλύει φιλικά τις όποιες διαφορές, αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό, το δικαστήριο της Λιουμπλιάνα θα είναι αρμόδιο για την επίλυση αυτών των διαφορών.
Η Vivovita d.o.o. δεν αναγνωρίζει, σύμφωνα με τους νομικούς κανόνες, κανέναν εκτελεστή εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών ως αρμόδιο για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από τον καταναλωτή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.
Ο νόμος περί εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αριθ. 81/2015) τέθηκε σε ισχύ στις 14 Νοεμβρίου 2015. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

Ο εν λόγω κανονισμός απορρέει από τον νόμο περί εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επίλυση διαδικτυακών καταναλωτικών διαφορών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2016/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ.

Κάνοντας κλικ στο «Ολοκλήρωση αγοράς», επιβεβαιώνετε ότι γνωρίζετε το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων πώλησης και πληρωμής της Vivovita d.o.o. και ότι σας έχουν υπενθυμιστεί ρητά.